membentuk peribadi cemerlang (bahagian 2)

Apa pun profesion kita dan siapa pun diri kita, kita mempunyai hak yang sama dalam meraih kebahagiaan dan kejayaan. Ukurlah kejayaan itu dari diri sehingga kita dapat selalu bersyukur. Selalu menyukai apa yang kita perolehi. Senantiasa menikmati apa yang kita miliki.

Para sahabat yang dijamain syurga memiliki keunikan masing-masing. Seperti Abu bakar ra yang lembut, Umar ra yang keras, Uthman ra yang pemalu mahupun Ali ra yang pintar. Puncak kecemerlangan adalah ketaqwaan dengan syurga sebagai balasannya.

Gambaran sukses menurut Al-Quran adalah peribadi yang komprehensif, utuh dan menyeluruh. Allah berfirman

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah: 208)

Ia bukanlah keperibadian yang terpecah-pecah. Ibadah OK, tapi maksiat juga OK. Saat ini juga sedang rancang dipromosikan Islam Liberal yang inginkan umat Islam meliberalkan diri mereka dengan kebebasan tanpa batas.

Peribadi Cemerlang Menurut Al-Quran

Secara spesifik Al-Quran mengambarkan peribadi cemerlang dengan berbagai-bagai perumpamaan dan gambaran-gambaran yang menakjubkan. Bila kita mampu mengamatinya, sesungguhnya ia merupakan sebuah kebahagian yang tiada tara bandingannya

Profil Peribadi Lebah

Allah berfirman

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (an-Nahl:68-69)

Cuba kita fikirkan sejenak. Mengapa lebah dapat dijadikan contoh? Kerana lebah senantiasa berdikari dan yakin pada dirinya sendiri. Mampu membuat rumah di gunung-ganag, pepohon dan gua-gua. Sentiasa memakan yang baik-baik. Menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia, nafi’un lighairihi. Membantu proses pendebungaan pada bunga dan tumbuhan. Keberanian membela diri, memiliki sengatan untuk melindungi dari kezaliaman. Dapat hinggap di mana jua tanpa mematahkan rantingnya.

Generasi Al-Kahfi

Allah berfirman

Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, “Tuhan Kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, Sesungguhnya Kami kalau demikian telah mengucapkan Perkataan yang Amat jauh dari kebenaran”. Kaum Kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah). mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka)? siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? (al-Kahfi: 13-15)

Ini merupakan gambaran dari pemuda yang istiqamah memepertahankan keimanan mereka, meskipun harus bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun

Generasi Qurani

Allah berfirman

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (Ali Imran:79)

Merupakan profil manusia contoh yang sentiasa hidup di bawah naungan Al-Quran, Al-hayatu fi zhilaalil quran ni’mah.Ciri generasi Qurani tersebut adalah yang sentiasa terdidik dalam tarbiyah rabbaniyah ataupun tarbiyah ilahiyah kerana mereka sentiasa mengajarkan Al-Quran serta sentaiasa mempelajarinya di kalangan mereka. Cirinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb dalam Ma’alim fith Thariq adalah

  • Mereka melaksanakan Al-Quran secara murni sbagai landasan hidup, tanpa dicampur dengan ideologi yang lain sedikitpun
  • Mereka belajar dan mengamalkan Al-Quran tahap demi tahap, 5 hingga 10 ayat  kemudian baru berganjak ke ayat-ayat yang seterusnya


Khairu Umat

Allah berfirman

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali Imran:110)

Ini adalah pofil umat yang terbaik dikategorikan sebagai generasi teladan kerana merupakan kelompok atau umat yang melakukan pembaikan di tengah masyarakatdengan dakwah ilallah, amar ma’ruf dan nahi mungkar serta iltizam di jalan Allah

Generasi Rabbani

Generasi rabbani adalah pembela para Nabi, mewarisi nilai-nilai dakwah di jalan Allah. Karakteristik adalah istiqamahnya dalam mengharungi rimba dakwah. Ciri generasi rabbani ini adalah;

  • Tidak dihinggapi penyakit al-wahn,yakni cinta dunia dan takut mati
  • Tidak mudah putus asa dan tidak tergesa-gesa meraih kejayaan
  • Tidak lemah menhadapi berbagai-bagai tipu daya duniawi baik berupa harta, takhta, wanita, hawa nafsu mahupun berbagai-bagai kegermerlapan duniawi yang lainnya

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: